Teledema
UAB „Teledema“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB „Teledema“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Teledema“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant“ 13.1.1-LVPA-K-860-01-0206

Projekto biudžetas: 59 696,50 Eur, iš jų ES dalis: 44 772,37 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 15 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 15 d.

Projekto tikslas - įdiegti e. komercijos modelį UAB „Teledema“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

Projekto uždavinys – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Teledema“, siekiant padidinti pajamų augimą.

UAB „Teledema“ yra virtualus mobiliojo ryšio operatorius. Įmonė taip pat teikia mobilaus interneto paslaugas, prekiauja mobiliąja įranga. Inicijuojamo projekto tikslas - įdiegti e. komercijos modelį UAB „Teledema“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant. Projekto metu numatoma įdiegti klientų savitarnos sistemos sprendinius, kurių pagalba įmonė galės pagreitinti darbo procesus automatizuojant klientų informavimą el. laiškais bei mokėjimų apdorojimą. UAB „Teledema“ klientai galės naudotis savitarnos sistema kuri leis pateikti bei peržiūrėti savo individualizuotus užsakymus, peržiūrėti sąskaitas, tvarkyti savo pateiktą informaciją, peržiūrėti statistinius duomenis, gauti jiems svarbius pranešimus, pasirašyti sutartis, užsakyti įmonės teikiamas paslaugas, atlikti visus kitus veiksmus susijusius su elektroninių paslaugų teikimu atsižvelgiant į rinką ir reguliavimą. Įgyvendinus projektą bus išplėsta paslaugų prekyba internetu, dėl ko padidės pardavimų kiekiai ir pajamos.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.